Прв повик

Ревизирано упатство за аплицирање

05.03.2019

Во врска со измената на чл. 68a од Регулативата (ЕУ) № 1303/2013 на Европскиот парламент и на Советот и измените делегирани во Регулатива (ЕУ) № 481/2014 на Комисијата во врска со третманот на трошоците за персонал за финансираните проекти, беше извршена промена во соодветните текстови на Насоките за аплицирање за вториот Повик за проектни предлози. Промените на применливите барања важат кога персоналот на проектот ќе биде вработен со скратено работно време.

Oбука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик

27.06.2017

На 27 јуни 2017 година во просториите на Заедничкиот секретаријат во Ќустендил  се одржа обука за бенефициентите чии проекти дополнително се финансирани во рамките на Првиот повик за избор на проектни предлози.

Обука "Имплементација на проекти" за македонските бенефициенти по првиот повик

24.10.2016

Обука "Имплементација на проекти" за македонските бенефициенти по првиот повик

Хотел Сириус - Струмица - 3 ноември 2016 год. - 10:00 am (CET)

Обуката „Имплементација на проекти“ за бугарските бенефициенти по првата покана беше организирана во Ќустендил

24.10.2016

На 21 октомври 2016 год. во Парк Хотел Ќустендил во Ќустендил беше организирана обука на бугарски јазик за бенефициентите чии што проекти се предложени за финансирање по првата покана за проектни предлози.  

Обуката беше фокусирана врз техничкото и финансиското спроведување на проектите, набљудување, завршување и последователните проверки, процедурите за договарање, верификација на расходите од страна на контролор, електронскиот систем за размена на документи и информации, како и со други поврзани прашања.

Церемонија за врачување на договори во рамки на Првиот повик за предлог проекти

06.10.2016

Церемонија за врачување на договори од Првиот повик за предлог проекти во рамки на Interreg - IPA CBC Програмата Бугарија - Македонија

Хотел Хилтон Софија - 19 октомври 2016 год. - 11 ч. (EET)

Резултати од административната оценка и оценката на подобноста на проектните предлози од првиот повик за предлог проекти по Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020

21.04.2016

Резултати од административната оценка и оценката на подобноста на проектните предлози од првиот повик за предлог проекти по Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020, во согласност со одлуката на Заедничкиот комитет за следење од 14.04.2016 година.

 

Subscribe to Прв повик