Обучение „Изпълнение на проекти“ за македонските бенефициенти по първата покана се проведе в Струмица