ВАЖНО! MIS и Порталот за корисници не се достапни поради техничко одржување

05.10.2021

Почитувани корисници,

Електронскиот систем за управување (MIS) и Порталот за корисници нема да бидат привремено достапни поради техничко одржување и ажурирање на софтверот. Очекуваме активностите да завршат на 6 октомври 2021 година.

Facebook icon
Twitter icon