Финансирани проекти

Код на проекта Наименование Водещ партньор Област
CB006.1.11.013 Компостирай – насочени към природосъобразният начин на живот Център за развитие на Югоизтония планов район Югоизточен регион
CB006.1.11.022 Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU) Съюз на производителите на екологична енергия - БГ (СПЕЕ-БГ) Благоевград
CB006.1.11.023 Насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (EnerGain) Фондация за местно и ИТ развитие – Гевгелия Югоизточен регион
CB006.1.11.038 Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN Център за развитие на Източен планов регион Източен регион
CB006.1.11.079 Еко детски градини за устойчиво бъдеще (Зелени детски градини) Публично-общинска институция за деца – Детска градина „Детска радост“ – Струмица Югоизточен регион
CB006.1.11.103 Съвместни инвестиции в енергийна ефективност Община Рила Кюстендил
CB006.1.11.105 Да се спаси планетата, да се спаси бъдещето - СПАСЕТЕ НИ НАС! Фондация Евро център, Старо Нагоричане Североизточен регион
CB006.1.11.114 Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград - Делчево Община Благоевград Благоевград
CB006.1.11.165 Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в трансграничния регион Сдружение Център за медицински билки и горски плодове Амброзия Източен регион
CB006.1.11.173 Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево Община Струмяни Благоевград
CB006.1.11.199 Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини Община Сандански Благоевград
CB006.1.12.042 Съвместни действия за превенция на наводненията в трансграничния регион Община Ранковце Североизточен регион
CB006.1.12.072 Изграждане на система за превенция и ранно предупреждение от наводнения община Валандово Югоизточен регион
CB006.1.12.175 Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията Община Карбинци Източен регион
CB006.1.21.001 Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни традиции Община Босилово Югоизточен регион
CB006.1.21.104 Да изградим мост на туризма - обща бленда на наследтво Община Старо Наголичане Североизточен регион
CB006.1.21.164 Повишаване на туристическия потенциал на общините Кюстендил и Конче - устойчиво съвместно бъдеще Община Кюстендил Кюстендил
CB006.1.21.166 Платформа за трансгранично фестивален туризъм в областта на културата и традициите - ФОЛКЛОР Община Пехчево Източен регион
CB006.1.21.171 Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски туристи Община Липково Североизточен регион
CB006.1.21.183 Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност Община Гевгелия Югоизточен регион
CB006.1.21.191 Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и запазване на материалното и нематериално културно наследство в Белица и Македонска Каменица Културен информационен център "РОМАНСА" - Македонска Каменица Източен регион
CB006.1.21.193 Промотиране на Туристически атракции в 3D - TAP 3D Областна администрация Кюстендил Кюстендил
CB006.1.21.207 Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма Община Берово Източен регион
CB006.1.22.020 Подобряване конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония Сдружение Център за развитие и промоция „Промо Идея“ – Струмица Югоизточен регион
CB006.1.22.033 Дигитална природа Сдружение Без граници 21 век Кюстендил
CB006.1.22.081 Беласица - планината на активните хора Планинарско-еколожко дружество Еделвайс Югоизточен регион
CB006.1.22.117 Трансграничен център за забавления Пирински туристически форум Благоевград
CB006.1.22.122 Устойчивото развитие на туризма - актив за трансгранично сближаване и просперитет Сдружение "НА ФОКУС" Благоевград
CB006.1.22.142 STEPS - Подкрепа за предприемачеството и популяризиране на услугите в туризма Сдружение "Младежки общински съвет", Кюстендил Кюстендил
CB006.1.23.135 Насърчаване на селския и планинския туризъм чрез използване на ИКТ, ISO консултации и метод на туристическия стимул между България и Македония Организация на жени-Щип Източен регион

Страници

CSVXLS