Възстановяване на обекти с историческо и културно значение и запазване на материалното и нематериално културно наследство в Белица и Македонска Каменица

Код на проекта:CB006.1.21.191
Покана:CB006.1
Приоритет:2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:367499.96 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:20.09.2017
Крайна дата на проекта:19.12.2018
Област на въздействие:094 Опазване, развитие и рекламиране на публични ценности на културата и историческото наследство
Резюме на проекта:

Основната идея на проекта е ремонт на старата и красива сграда на Читалище "Георги Тодоров - 1885" в Белица, където се организират всички събития от културния календар на Община Белица посещавано от  гостите и туристите на града, за да се насладят на нематериалното културно наследство на района и осигуряване на необходимото оборудване за филмови прожекции и други възможности за визуално представяне на информация за културното наследство на Македонска Каменица и региона в Културен информационен център "Романса". Предвидените мерки ще осигурят по-добри условия и необходимо оборудване за представяне на културното наследство на района на гостите и туристите. Всички дейности по проекта ще допринесат за подобряване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество и за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство.

Партньори

Водещ партньор
Културен информационен център "РОМАНСА" - Македонска Каменица
Източен регион
Партньор по проекта 2
Народно читалище "Георги Тодоров - 1885" - Белица
Благоевград