Беласица - планината на активните хора

Код на проекта:CB006.1.22.081
Покана:CB006.1
Приоритет:2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:116312.00 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.01.2018
Област на въздействие:092 Опазване, развитие и рекламиране на обществени туристически ценности
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да се повиши популярността на Беласица като туристическа дестиниция, както и да повиши конкурентоспособността на туристическите оферти в трансграничния регион. Пет основни туристически продукта/събития са реализирани на териоторията на двете страни: Беласица „Active Weekend“ (състоящ се от три бягания в пресечена местност, един планински велосипеден преход и други презентационни събития); Беласица „Bike Tour“; Беласица „Bike“ за деца; изработване на 2 тематични велоалеи. В допълнение изготвени 3 съвместни листовки, 5 рекламни видео клипа и 1 кратък филм. Постигнатите резултати от проекта са: създадени устойчиви алтернативни туристически продукти / събития, демонстриращи потенциала в трансграничната зона на Беласица и възможностите за алтернативен активен туризъм; подобрен имидж на Беласица в трансграничния регион; повишена конкурентоспособност на туристическите оферти в трансграничния регион, както и създадени множество лични и професионални контакти между участниците в инициативите (колоездачи и посетители от двете страни).

 

Уебсайт на проекта:

www.active-belasitsa.com

Партньори

Водещ партньор
Планинарско-еколожко дружество Еделвайс
Югоизточен регион
Партньор по проекта 2
Сдружение „Клуб за екстремни спортове и планинарство Бела Екстрийм“
Благоевград