Да мислим за природата, културата и водата – да бъдем европейски туристи

Код на проекта:CB006.1.21.171
Покана:CB006.1
Приоритет:2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:495476.58 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.01.2018
Област на въздействие:092 Опазване, развитие и рекламиране на обществени туристически ценности
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да стимулира устойчивото развитие на туризма на базата на природното и културно наследство чрез дребномащабни инвестиции за подобряване на достъпността до природното и културното наследство чрез изпълнението на дейностите  свързани с по-нататъшното изграждане на капацитета и подкрепата за съвместната образователна програма за развитие на туризма.
Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на следните дейности, управлявани съвместно от партньорите по проекта: чрез изграждане на шосе в Липково. Ще се изгради асфалтен път към езеро Липково с обща дължина 1,72 км и ширина 4 метра; Развитие на туристическата карта на Липково; Превръщането брега на реката в Бистрица в туристическа атракция. При тази дейност ще бъде реконструирана и другата част от брега на реката в селото, включително пешеходната зона, велосипедната алея, мястото за почивка с пейки и другите съоръжения, ще бъде поставено осветление и ще се подобрят трите моста по реката; Ще бъде проектирана и изработена цифрова интерактивна туристическа карта на района на Сатовча, обхващаща атракции и услуги в областта на „Checha“, ще бъдат отпечатени 500 копия с  листовки на български и 500 на английски, и произведени 100 CD-та; Производството на сувенири по проекта ще се изпълни в Сатовча. Ще бъдат произведени 300 бр. сувенири с логото на програмата, памучни торби, 300 бр. брандирани 8 GB флаш памети и 500 брандирани моливи. Близкия стил на живот на партньорите, който е атрактивен и актуален в този сегмент на туристическия пазар, и по-специално образователния и изследователски аспекти на културния туризъм, е в основата за трансгранично въздействие.

 

Уебсайт на проекта:

www.water.satovcha.bg

Партньори

Водещ партньор
Община Липково
Североизточен регион
Партньор по проекта 2
Община Сатовча
Благоевград
Партньор по проекта 3
Читалище Просвета 1937, Плетена
Благоевград