Дигитална природа

Код на проекта:CB006.1.22.033
Покана:CB006.1
Приоритет:2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона
Вид на проекта:Меки мерки
Времетраене на проекта (в месеци):14
Стойност на договора:118652.03 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.10.2016
Крайна дата на проекта:16.12.2017
Област на въздействие:092 Опазване, развитие и рекламиране на обществени туристически ценности
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е да допринесе за устойчивото развитие на трансграничния регион между Република България и  Република Северна Македония и да подобри неговият имидж, като стимулира използването на непознатия потенциал на природния  туризъм. Основните резултати, постигнати от проекта са:
- Повишена туристическа привлекателност на природните активи в трансграничния регион чрез дигитализацията на над 100 природни обекта и създаване на база данни за предлагане на природен туризъм и услуги;
- Повишена туристическа видимост на природните забележителности в трансграничния регион чрез популяризирането им като съвместна туристическа дестинация чрез единнен триезичен уебсайт, прилагащ иновативен инструментариум за цифровизация;
- Подобрен потенциал за предоставяне на качествени изображения за рекламни цели в туризма чрез създаване на трансграничен клуб за фотографи и надграждане на уменията на младите му членове;
- Повишена информираност на местното население и особено на младите хора относно стойността и значението на общото природно наследство в трансграничния регион чрез фотоизложби, трансгранични демонстрационни и фото турове, трансграничен цифров панаир на природата , трансграничен цифров фестивал на природата, както и чрез широко отразяване в медиите на дейностите по проекта и прессъобщения за 4 пресконференции, 8 вида рекламни материали; множество телевизионни и радиопредавания, публикации във вестници и в електронни медии;
- Създадени тесни контакти и отношения на приятелство, установени между любителите фотографи и партньорските организации от двете съседни държави.

 

Уебсайт на проекта:

www.digital-nature.eu

Партньори

Водещ партньор
Сдружение Без граници 21 век
Кюстендил
Партньор по проекта 2
Организация на жените Щип
Източен регион