Да изградим мост на туризма - обща бленда на наследтво

Код на проекта:CB006.1.21.104
Покана:CB006.1
Приоритет:2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство
Вид на проекта:Инвестиционен
Времетраене на проекта (в месеци):18
Стойност на договора:498301.66 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:24.10.2016
Крайна дата на проекта:23.04.2018
Област на въздействие:095 Опазване, развитие и рекламиране на обществени услуги, свързани с културата и историческото наследство
Резюме на проекта:

Идеята на проекта е изграждане съвременен туристически информационен център в община Старо Нагоричане и реконструкция на  уникалния паметник на културата - средновековната църква „Св. Архангел Михаил“ в гр. Рила.  Ппосредством "Туристически мост" от миналото към съвремието  да се създадат различни други форми на туристически продукти, основани на общите нематериални културни ценности - легенди, фолклор, занаяти.
Целта на проекта е диверсификация на туристическите продукти, чрез съвместно сътрудничество в трансграничния регион.

Изпълнените строителните дейностите по проекта са:
- реновиране на старата кооперативна сграда в с. Младо Нагоричане и доставка на необходимото технологично оборудване за туристическия информационен център;
- извършване на архитектурна реставрация на църквата "Св. Архангел Михаил".

Постигнатите резултати са:
- изработка на професионални видеоклипове и фотографии за изложбените галерии на туристическия информационния център; провеждане на професионално и практическо обучение в местни занаяти на местните жени в образователния център;
- обособяване на изложбена площ за ръкоделие и занаяти в туристическия информационен център;
- разработени две забавни игри под формата на приложения за мобилни телефони;
- разработен интернет сайт, съдържащ - секция за настоящия проект и новини за напредъка по проекта, информация за ТГС в областта на културното наследство, рекламирането на създадените атракции, осигуряването на необходимата визуализация на двата инвестиционни обекта и трансграничното туристическо предлагане;
- Проведени двудневни промоционални турове, включващи заключително мероприятие с участници от различни заинтересовани страни в сферата на културния туризъм /с участници включително от България/ в края на проекта - един тур организиран от община Старо Нагоричане и един тур организиран от община Рила.

 

Партньори

Водещ партньор
Община Старо Наголичане
Североизточен регион
Партньор по проекта 2
Община Рила
Кюстендил