Медии

Обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите финансирани по вториот повик

11.07.2019

Обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите финансирани по вториот повик

 

Обласна администрација Жустендил - 2 спрат

ул. Демокрација 44А, 2500 Жустендил

5-ти состанок на Заедничкиот комитет за следење

17.01.2018

Заедничкиот комитет за следење на Програмата за прекугранична соработка Interreg – ИПА Бугарија - Македонија 2014-2020 ќе одржи состанок на 30 јануари 2018 година во Ќустендил, Бугарија.

EXTENDED MAINTENACE

18.12.2017

Due to the additional changes required after the maintenance and installment of new functionality in the Beneficiary portal and the MIS system under the Interreg-IPA CBC Programme Bulgaria--the former Yugoslav Republic of Macedonia  2014-2020, the beneficiaries might experience unst

Техничка поддршка на Порталот за корисници (BP) и Информативниот систем (MIS)

12.12.2017

Поради планираните активности за превенција и инсталирање на нови функционалности, Порталот за корисници (BP) и Информативниот систем (MIS) на Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Македонија 2014-2020 нема да бидат достапни во период од 12:00 часот (ЕЕТ) на 14.12.2017 год. до 18:00 часот (ЕЕТ) на 15.12.2017 год.

 

 

Европа во мојот регион 2017

02.05.2017

Кампањата „Европа во мојот регион“ 2017 започнува на 2 мај во 25 држави од Европската Унија.

Оценка на влијанието на ИПА Програмите за прекугранична соработка 2007-2013

21.12.2016
Оценка на влијанието на ИПА Програмите за прекугранична соработка  2007-2013

Во 2016 година, Министерството за регионален развој и јавни работи додели  договор за услуги за надворешно вршење на оценка на влијанието на ИПА Програмите за прекугранична соработка  2007-2013, раководени од страна на Република Бугарија.

Европска Комисија - Повик за доставување предлог проекти за Програмата "Еразмус +"

19.10.2016

Европската комисија објави Повик за доставување на предлог проекти - EACEA / 37/2016 по Програмата "Еразмус +", клучна акција 3 - поддршка за реформирање на политиката Соработка со граѓанското општество во областа на младите

Целта на оваа покана е да обезбеди структурна поддршка, наречена оперативна субвенција на европски невладини организации (ЕНПО) и паневропски мрежи кои дејствуваат во областа на младите и кои се насочени кон општите цели наведени во целосниот текст на огласот.

Ден на европската соработка 2016

13.09.2016

Нашата програма на 10-ти септември 2016 година во Банско, Република Бугарија по петти пат го прослави Денот на европската соработка.

Subscribe to Медии