Онлайн обучение за българските членове на екипите за управление на проекти, финансирани по втората покана за представяне на предложения от списъка с резерви

03.10.2022
Event date: 
06.10.2022 09:30 to 07.10.2022 12:00
Facebook icon
Twitter icon