Онлајн обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите финансирани со вториот повик за предлог проекти од списокот со резерви

03.10.2022
Event date: 
06.10.2022 09:30 to 07.10.2022 12:00
Facebook icon
Twitter icon