Прирачник за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2 - Верзија 3 - август 2020

17.08.2020

Прирачник за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2 - Верзија 3 - август 2020 е достапен ТУКА

 

Ажурираната верзија на Прирачникот за имплементација на проекти по вториот повик

- верзија 3 влезе во сила од 17.08.2020.

 

Анексите се достапни ТУКА

 

Резимето на главните модификации во Верзијата 3 на PIM може да ги најдете ТУКА

Facebook icon
Twitter icon