Онлайн обучение за българските членове на екипите за управление на проекти

17.07.2020

На 16 юли 2020 г. през платформата Zoom се проведе онлайн обучение за българските членове на екипите за управление на проектите, финансирани по втората покана за представяне на предложения от списъка с резерви. В присъствието на 11 представители на проектните екипи, служители на Съвместния секретариат и Управляващия орган представиха правилата за техническото и финансовото изпълнение на проектите, наблюдението, процедурите за договаряне, верификация на разходите от контрольорите, информация и публичност, електронната система за обмен на документи и информация, нередности и други важни въпроси.

По време на обучението членовете на екипите за управление на проектите имаха възможност да задават въпроси относно изпълнението на проектите.
 

Презентациите от обучението могат да бъдат намерени ТУК

Facebook icon
Twitter icon