Вътрешни правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", МРРБ, версия септември 2020 г.

25.09.2020

Вътрешните правила за администриране на нередности в дирекция „Управление на териториалното сътрудничество", МРРБ по Програмите за европейско териториално сътрудничество , версия септември 2020 г., можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon