Список на допуштени кандидати за учество во постапката за јавна набавка за услуга со предмет „Организација на настани во рамките на програмите за прекугранична соработка Interreg-ИПА 2014-2020 година, управувани од Република Бугарија“