ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проекти от Програмата за трансгранично сътрудничество 2021-2027 г., съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, между България и Северна Македония и Териториалната стратегия за интегрирани мерки

29.12.2022

 ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА на проекти от Програмата за трансгранично сътрудничество 2021-2027 г., съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ, между България и Северна Македония и Териториалната стратегия за интегрирани мерки.

(С ОТРАЗЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ)

 

Facebook icon
Twitter icon