Дискусија за Извештајот за оцена на животната средина на програмата 2021-2027

20.01.2022
Event date: 
20.01.2022 14:00 to 15:30
Facebook icon
Twitter icon