ИЗВЕШТАЈ ОД ОЦЕНКА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА на проектите од Програмата за прекугранична соработка 2021-2027 година, кофинансирани во рамките на ИПА, меѓу Бугарија и Северна Македонија и Територијалната стратегија за интегрирани мерки

29.12.2022

ИЗВЕШТАЈ ОД ОЦЕНКА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  на проектите од Програмата за прекугранична соработка 2021-2027 година, кофинансирани во рамките на Инструментот за претпристапна помош, меѓу Бугарија и Северна Македонија и Територијалната стратегија за интегрирани мерки

(СО РЕФЛЕКТИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ЈАВНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ)

 

Facebook icon
Twitter icon