Покани за предложения

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана се проведе в Кюстендил

24.10.2016

На 21 октомври 2016 г. в Парк Хотел Кюстендил, гр. Кюстендил се проведе обучение на български език за бенефициентите, чиито проекти са предложени за финансиране по първата покана за подаване  на предложения.  

Обучението беше фокусирано върху техническо и финансово изпълнение на проектите, наблюдение, приключване и последващи проверки, процедури за договаряне, верификация на разходите от контрольор, електронна система за обмен на документи и информация,  както и други свързани с това въпроси.

 

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана

21.10.2016

Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана

Парк Хотел Кюстендил - Кюстендил - 21  октомври 2016 -  10:00 часа

Subscribe to Покани за предложения