ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ относно изпълнение на проекти по първата покана за набиране на проектни предложения - Част I