ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ поврзани со имплементација на проекти по првиот повик за проектни предлози - ДЕЛ II