Повици за предлози

Обуката „Имплементација на проекти“ за бугарските бенефициенти по првата покана беше организирана во Ќустендил

24.10.2016

На 21 октомври 2016 год. во Парк Хотел Ќустендил во Ќустендил беше организирана обука на бугарски јазик за бенефициентите чии што проекти се предложени за финансирање по првата покана за проектни предлози.  

Обуката беше фокусирана врз техничкото и финансиското спроведување на проектите, набљудување, завршување и последователните проверки, процедурите за договарање, верификација на расходите од страна на контролор, електронскиот систем за размена на документи и информации, како и со други поврзани прашања.

Subscribe to Повици за предлози