Повици за предлози

15 септември 2023 година - КРАЕН РОК

13.09.2023

Потсетуваме дека крајниот рок за аплицирање на Отворениот повик за инвестициски проекти во рамките на Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“ на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија е 15 септември 2023 год. до 23:59 часот (ЕЕТ)

Информативен ден – Обука на апликанти - Отворен повик за инвестициски проекти по Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“

19.06.2023

Информативен ден – Обука на апликанти - Отворен повик за инвестициски проекти по Програмскиот приоритет 1 „Позелен пограничен регион“ - ref. No 2021TC16IPCB006 – 2023-3

 

Интерхотел Сандански, сала "Сандански", Сандански, Бугарија

Обуката „Имплементација на проекти“ за бугарските бенефициенти по првата покана беше организирана во Ќустендил

24.10.2016

На 21 октомври 2016 год. во Парк Хотел Ќустендил во Ќустендил беше организирана обука на бугарски јазик за бенефициентите чии што проекти се предложени за финансирање по првата покана за проектни предлози.  

Обуката беше фокусирана врз техничкото и финансиското спроведување на проектите, набљудување, завршување и последователните проверки, процедурите за договарање, верификација на расходите од страна на контролор, електронскиот систем за размена на документи и информации, како и со други поврзани прашања.

Subscribe to Повици за предлози