Етап кандидатстване

Форум за търсене на партньори в рамките на Втората покана за набиране на проектни предложения

08.03.2018

Съвместният секретариат на Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България - Македония 2014-2020 има удоволствието да покани всички заинтересовани организации и лица да вземат участие във Форума за търсене на партньори,който ще се проведе на 14 март 2018 (сряда), в Ресторант „Либеро” гр. Делчево, Република Македония, с начален час -  11:00 ч. местно македонско време (CET).

Завърши информационната кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

27.02.2018

Успешно приключи Информационната кампания с информационни дни за потенциални кандидати по втората покана за набиране на проектни предложения по Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектно предложение и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване, вкл. бюджета.

ВАЖНО! Обявена е вторaтa Покана за набиране на проектни предложения

16.02.2018

Втора покана за набиране на проектни предложения

Обявена е Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020.

Втора Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Македония

09.02.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по Програмата)

в сътрудничество със

Министерството на местното самоуправление на Република Македония

(Национален партниращ орган по Програмата)

 

Информационна кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения по Interreg - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020 на територията на Република България

09.02.2018

Съвместният секретариат на Interreg - ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония има удоволствието да покани всички заинтересовани лица да участват в информационната кампания по Втората покана за пподаване на проектни редложения, която ще се проведе на територията на Република България в периода от 14 февруари до 15 февруари 2018 г., както следва:

Страници

Subscribe to Етап кандидатстване