Завърши информационната кампания по Втората покана за набиране на проектни предложения

27.02.2018

Успешно приключи Информационната кампания с информационни дни за потенциални кандидати по втората покана за набиране на проектни предложения по Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония. Целта на проведените обучения беше да се разяснят на потенциалните кандидати основните изисквания за разработване на проектно предложение и да им бъдат дадени практически съвети за подготовката на всички документи за кандидатстване, вкл. бюджета.

Обученията за потенциални кандидати се проведоха както следва:

  • на 14-ти февруари 2018 г. в Кюстендил;
  • на 15-ти февруари 2018 г. в Благоевград;
  • на 20-ти февруари 2018 г. в Струмица;
  • на 21-ви февруари 2018 г. в Щип;
  • на 22-ри февруари 2018 г. в Куманово.

Обученията бяха организирани и проведени от Съвместния секретариат, със съдействието на Управляващия орган по Програмата - Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество", Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството за местно самоуправление на Република Македония.

Над 400 участника присъстваха на Информационите дни, сред които представители на областни администрации, общини, НПО, културни и образователни институции.

 

Facebook icon
Twitter icon