Првата верзија на Насоките за аплицирање по 2-та покана за поднесување на проектни предлози по Програмата за прекугранична соработка Interreg - ИПА помеѓу Бугарија и Македонија за периодот 2014-2020 година е објавена за јавна расправа

06.06.2017

Првата верзија на Насоките за аплицирање по Втората покана за поднесување на проектни предлози  на Програмата за прекугранична соработка Interreg -  ИПА помеѓу Република Бугарија и Република Македонија 2014-2020 е на располагање за јавна расправа. Потенцијалните кандидати, како и други заинтересирани организации и поединци, се поканети да ги испратат своите предлози и коментари до 07 јули 2017 год.  на следнава електронска адреса: jtsipakyustendil@gmail.com.

 

Важни забелешки: Презентираните документи се само прелиминарна верзија на идните официјални насоки и на нивното објавување не треба да се гледа како на објавување на Повик за изготвување и поднесување на проектни предлози. Ве молиме не испраќајте проектни предлози пред објавувањето на официјалната покана за проектни предлози.

 

Првата верзија на насоките може да ja најдете ТУКА:

Guidelines for Applicants

Application Form

Attachments

Annexes

 

 

Facebook icon
Twitter icon