Публично обсъждане на първи вариант на Насоки за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020

06.06.2017

Първият вариант на Насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Македония 2014-2020 е на разположение за обществено обсъждане. Потенциалните кандидати, както и други заинтересовани организации и лица, са поканени да изпратят своите предложения и коментари до 07 юли 2017 г. на следния електронен адрес:  jtsipakyustendil@gmail.com.

 

Важна забележка: Тук представеният документ е само предварителен вариант на бъдещите официални насоки и не следва да се разглежда като покана за изготвяне и подаване на проектни предложения. Моля не изпращайте проектни предложения преди обявяването на официалната покана за набиране на проектни предложения.

 

Първия вариант на насоките за кандидатстване по Втората покана за подаване на проектни предложения може да намерите ТУК:

Guidelines for Applicants

Application Form

Attachments

Annexes

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon