Обучение за българските членове на екипите за управление на проекти - Кюстендил - 16.07.2019