Търси

Резултати от търсенето

 1. Introduction of Renewable Energy Sources and Improving Energy Efficiency in Strumyani and Vasilevo

  ... current project is introducing energy efficient lighting in Strumyani and energy efficient building and lighting in Vasilevo. The project ... the cross-border area. The administrations of Vasilevo and Strumyani reducing their costs respectively for school maintenance and street ...

 2. Въвеждане на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност в Струмяни и Василево

  ... улично осветление в община Струмяни и повишаване на енергийната ... Администрациите на общините Струмяни и Василево намаляват разходите за ... в общините на Василево и Струмяни, по отношение на енергийната ...

 3. Защита на населението в общините Карбинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията

  ... общини - Карбинци и Струмяни. Проектът включва като основни ... Карбинци и р. „Шашка“, Струмяни, които са нарушени и ... местното население от общините Струмяни и Карбинци от природни бедствия и ...

 4. Tender procedure: Construction works for correction of Shashka river within project CB006.1.12.175 Strumyani, Bulgaria

  ... of Shashka river within project CB006.1.12.175  Strumyani, Bulgaria   Publication reference: ...

 5. Тръжна процедура: Строителни работи за поправка на река Шашка в рамките на проект CB006.1.12.175 Струмяни, България

  ... в рамките на проект CB006.1.12.175 Струмяни, България   Референтен ...

 6. Applying of flood protection measures in the municipalities of Konce and Strumyani

  ... protection measures (citizens of municipalities of Konce and Strumyani). Водещ партньор:  Municipality of ... по проекта 2:  Municipality of Strumyani, Blagoevgrad PP2 region:  Благоевград ...

 7. Прилагане на мерки за защита от наводнения в общините Конче и Струмяни

  ... (граждани на общините Конче и Струмяни). Водещ партньор:  Община ...

 8. Blagoevgrad region

  ... of Simitli Municipality of Strumyani Municipality of Yakoruda ...

 9. Област Благоевград

  ... Симитли Община Струмяни Община Якоруда ...

 10. Protecting the population in the municipalities of Karbinci and Strumiani and prevention of flood damage

  ... result will be the raised safety of local population from Strumyani and Karbinci from natural disasters and prevented flooding for the ... to prevention of flood disasters in urbanized territory of Strumyani and Karbinci trough correction, building of protective walls and ...

Страници