Обучение за бенефициентите, чиито проекти допълнително са финансирани в рамките на Първата покана