Прирачник за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2 Верзија 2 - јануари 2020

29.01.2020

Прирачник за имплементација на проектите по вториот повик No 2014TC16I5CB006-2018-2   Верзија 2 - јануари 2020

 

Ажурираната верзија на Прирачникот за имплементација на проекти по вториот повик

- верзија 2 влезе во сила од 29.01.2020.

 

Резимето на главните модификации во Верзијата 2 на PIM може да ги најдете ТУКА

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon