Наръчник за изпълнение на проекти (версия 2) по втората покана за набиране на проектни предложения 2014TC16I5CB006-2018-2 - януари 2020

29.01.2020

Наръчник за изпълнение на проекти (версия 2) по втората покана за набиране на проектни предложения 2014TC16I5CB006-2018-2 - януари 2020

 

Актуализираната версия на Наръчника за изпълнение на проекти по втората покана

- версия 2 влиза в сила от 29.01.2020.

 

Обобщение на основните модификации във Версия 2 на PIM може да намерите ТУК

 

 

Facebook icon
Twitter icon