Ажуриран Прирачник за имплементација на проектите по првиот повик - верзија 3 - март 2017

20.03.2017

 

 

Прирачик за имплементација на проектите по првиот повик   

 

Верзија 3 - март 2017

 

Ажурираната верзија на Прирачникот за имплементација на проекти по првиот повик - верзија 3 влезе во сила од 20.03.2017.

Промените се во следното:

  • Важечките прописи кои се однесуваат на Царинскиот закон на Европската унија (глава 4.1, страна 11);
  • Соодветни правила за набавка на работи во вредност под 2.500 евра (глава 4.3, страна 15;
  • Содржина на тендерската документација за постапката со преговарање (глава 4.3, страна  17);
  • Барања за составување на листа на најмалку тројца кандидати со образложение за изборот на потенцијалните понудувачи за постапката со преговарање (competitive-negotiated procedures) (глава 4.3, страна  17);
  • Важечки правила за државна помош за бугарските партнери (глава 5.1. и глава 5.2., страни 33- 36)
  • Процес на прво ниво на контрола (глава 7.2. страна 43)
  • Финансиски и сметководствени документи (глава 7.9, страна 55, 56 и 61);
  • Целосен текст на изјавата на кофинансирање и содржината (глава 8.1.1 глава 8.1.2, страна 75-76).

Дополнително е додаден Анекс 15 - детални инструкции за користење на порталот за бенефициенти.

 

Facebook icon
Twitter icon