Втор состанок на Заедничката работна група за Interreg - IPA Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027