Втора среща на Съвместната работна група за Interreg - IPA Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2021-2027