Онлайн обучение за българските членове на екипите за управление на проекти 16.07.2020