Онлајн обука за бугарските членови на екипите за управување на проектите 16.07.2020