Pезултати от административната оценка и оценка на допустимост на проектните предложения по първата покана за набиране на проектни предложения по Интеррег – ИПП Програмата за ТГС България – Македония 2014-2020

21.04.2016

Pезултати от административната оценка и оценка на допустимост на проектните предложения по първата покана за набиране на проектни предложения по Интеррег – ИПП Програмата за ТГС България – Македония 2014-2020, в съответствие с решение на Съвместния комитет за наблюдение от 14.04.2016 г.

 

Списък на проектите преминаващи на етап техническа оценка

(Моля, натиснете върху името на документа за изтегляне)

 

Списък на отпадналите проекти на етап административна оценка и оценка на допустимост

(Моля, натиснете върху името на документа за изтегляне)

Facebook icon
Twitter icon