Резултати од административната оценка и оценката на подобноста на проектните предлози од првиот повик за предлог проекти по Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020

21.04.2016

Резултати од административната оценка и оценката на подобноста на проектните предлози од првиот повик за предлог проекти по Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија - Македонија 2014-2020, во согласност со одлуката на Заедничкиот комитет за следење од 14.04.2016 година.

 

Листа на проектите кои преминуваат во фаза на техничка евалуација

(Ве молиме за симнување притиснете на името на документот)

 

Листа на отпаднати проекти во фаза на административна оценка и оценка на подобност

(Ве молиме за симнување притиснете на името на документот)

Facebook icon
Twitter icon