Форум за търсене на партньори в гр. Сандански, в рамките на Първата покана за набиране на проектни предложения

03.11.2015

Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония има удоволствието да покани всички заинтересовани организации да вземат участие във Форума за търсене на партньори, който ще се проведе на 12.11.2015г. (четвъртък), в зала на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански ул.“Георги Казепов“ №1, Република България, с начален час на регистрацията 13:00 часа (местно време).

Събитието предоставя възможност на организации, които желаят да подадат проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Македония, но нямат създадени партньорски взаимоотношения, да установят контакти с такива, с оглед реализирането на бъдещи партньорства и съвместни дейности.

На събитието ще бъдат представени основните принципи на партньорството и предпоставките за създаване на успешно и ползотворно сътрудничество.

Участниците във форума ще бъдат разпределени в групи според характера на проектната им идея.

Участието във форума е с предварителна регистрация (максимум двама представители на организация), в срок до 11.11.2015г. (сряда), на електронен адрес: jtsipakyustendil@gmail.com

Предварителна програма и регистрационен формуляр за събитието може да намерите ТУК. 

Предварителна програма

Регистрационен формуляр 

Очакваме Вашето присъствие!

Facebook icon
Twitter icon