ИЗВЕСТУВАЊЕ - Тендерска постапка за "Опрема за модулен систем за реакција во кризни ситуации во Струмица во рамките на проектот CB006.2.12.132“

23.07.2020

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Тендерска постапка за "Опрема за модулен систем за реакција во кризни ситуации во Струмица во рамките на проектот CB006.2.12.132“

Референтен број:  CB006.2.12.132 – PP2/04


 

Во врска со објавениот датум на сесијата за отворање на 24.07.2020 година во рамките на тендерската постапка за "Опрема за модулен систем за реакција во кризни ситуации во Струмица во рамките на проектот CB006.2.12.132“, Општина Струмица како договорен орган би сакала да извести за следните измени:

Поради моменталната состојба со СОВИД 19 и мерките за ограничување на движење на 3 (три) членови на Комитетот за спроведување и евалуација на постапките за доделување на договори, сесијата за отворање закажана за 24.07.2020 година ќе биде одложена и ќе се одржи на 29.07.2020 - среда во 10:00 часот. Местото на одржување на сесијата за отворање  останува непроменето.

Општина Струмица го задржува правото за понатамошна промена на датумот на сесијата за отворање, доколку е потребно.

Можни дополнителни информации ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган https://strumica.gov.mk и на официјалната веб-страница на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

 

Известувањето е достапно ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon