УВЕДОМЛЕНИЕ - Тръжна процедура за “Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Струмица по проект CB006.2.12.132“

23.07.2020

УВЕДОМЛЕНИЕ - Тръжна процедура за “Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Струмица по проект CB006.2.12.132“

Референтен номер: CB006.2.12.132 – PP2/04


 

Във връзка с обявената дата на откриващото заседание на 24.07.2020 г. в рамките на тръжната процедура за “Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Струмица", Община Струмица като Възложител би искала да информира за следните промени:

Поради все още съществуващата ситуация с COVID 19 и мярка за ограничено движение на 3 (трима) членове на Комитета за прилагане и оценка на процедурите за възлагане на поръчки, сесията за откриване, предвидена за 24.07.2020 г., ще бъде отложена и ще се проведе на 29.07 .2020 - сряда от 10:00 часа. Мястото за откриващата сесия остава непроменено.

Община Струмица си запазва правото за по-нататъшна промяна на датата на откриващото заседание, ако е необходимо.

Възможна допълнителна информация се публикува на уебсайта на Възложителя https://strumica.gov.mk и на официалния уебсайт на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

 

Уведомлението е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon