Тендерска постапка за „Опрема за модулен систем за реакција во кризни ситуации во Струмица во рамките на проектот CB006.2.12.132“

16.06.2020

Тендерска постапка за „Опрема за модулен систем за реакција во кризни ситуации во Струмица во рамките на проектот CB006.2.12.132“

Референтен број: CB006.2.12.132 – PP2/04


Општина Струмица има намера да додели договор за набавка на „Опрема за модулен систем за реакција во кризни ситуации во Струмица во рамките на проектот CB006.2.12.132“ со финансиска помош од програмата Interreg - ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија, Повик за предлoг проекти бр: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тендерската документација е достапна во Одделението за меѓународна соработка и европски фондови, ул. „Благој Јанков - Мучето“ бр.37 (Дом на АРМ), 2400 Струмица и е објавена на веб-страницата на договорниот орган https://strumica.gov.mk/ и на официјалната веб-страница на програмата http : //www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крајниот рок за доставување на понудите е  17.07.2020, 16:00 (локално време).

 

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган https://strumica.gov.mk/ и на официјалната веб-страница на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

 

Facebook icon
Twitter icon