Обновен списък на проектните предложения одобрени за финансиране по първата покана

01.11.2016

Обновени списъци на проектните предложения по първата покана № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 след процедури за пред-договаряне и обжалване, съгласно решения на съвместния комитет за набюдение  от 14-ти април 2016, 23-ти юни 2016 и 28-ми септември 2016:  

Обновен списък на проектни предложения по ПО 1 - Околна среда;

Обновен списък на проектни предложения по ПО 2 - Туризъм;

Обновен списък на проектни предложения по ПО 3 - Конкурентоспособност.  


 
Facebook icon
Twitter icon