Обновен список на предлог проекти одобрени за финансирање по првиот повик

01.11.2016

Обновени списоци на предлог проекти по првиот повик № 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1 по процедурите за преддоговарање и обжалување, согласно решенијата на заедничкиот комитет за следење од 14-ти април 2016, 23-ти јуни 2016 и 28-ми септември 2016:  

Обновен список на предлог проекти по ПО 1 - Животна средина;

Обновен список на предлог проекти по ПО 2 - Туризам;

Обновен список на предлог проекти по ПО 3 - Конкурентност.  


 
Facebook icon
Twitter icon