Резултати от административна оценка и проверка за допустимост на проектните предложения по Втората покана

13.08.2018

Резултатите от първите две фази на оценяване на предложенията, получени в рамките на Втората покана за проектни предложения по Interreg - ИПП Програмата за трансгрaнично сътрудничество България - Македония (1. Предварителна сесия и проверка на подадените предложения и 2 Административно съответствие и проверка за допустимост) са одобрени от Съвместния комитет за наблюдение с решение от 13 август 2018 г. 119 от общо 162 подадените проектни предложения преминават към следващия етап от оценката - 3. Техническа оценка и оценка на качеството.

 

Списък на проектните предложени, преминали към техническа оценка и оценка на качеството

Списък на проектните предложения, които се отхвърлените след административна оценка и проверка за допустимост

 

Кандидатите, които са изключени от по-нататъшна оценка, ще бъдат официално информирани (чрез имейл адреса, посочен в приложение А3), за точните причини за отхвърляне. В случай на несъгласие с решението на Съвместния комитет за наблюдение водещите партньори могат да подадат жалба до Управляващия орган в срок от 7 работни дни след получаване на писмото.

 

Facebook icon
Twitter icon