Тръжна процедура за укрепване на речния бряг и корито на река Санданска Бистрица в село Лиляново, община Сандански в рамките на проект CB006.2.12.062

09.11.2020

Тръжна процедура за укрепване на речния бряг и корито на  река Санданска Бистрица в село Лиляново, община Сандански в рамките на проект CB006.2.12.062

Референтен номер: CB006.2.12.062-07


Община Сандански възнамерява да възложи договор за Строителни работи по укрепване на бреговете и коритото на река Санданска Бистрица в село Лиляново, община Сандански по проект CB006.2.12.062 с финансова помощ от Interreg-ИПП Програма за ТГС България-Северна Македония 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB006. Тръжното досие е достъпно на разположение в Община Сандански на адрес: бул. "Свобода" №14, Сандански, област Благоевград, България и е публикувано на уебсайта на възложителя: www.sandanskibg.com и на уебсайта на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 10.12.2020, 17:00 ч. (местно време).

 

Допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на уебсайта на възложителя: www.sandanskibg.com и на уебсайта на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon