Тендерска постапка за зајакнување на брегот на реката и коритото на реката Санданска Бистрица во село Лилјаново, општина Сандански во рамките на проектот CB006.2.12.062

09.11.2020

Тендерска постапка за зајакнување на брегот на реката и коритото на реката Санданска Бистрица во село Лилјаново, општина Сандански во рамките на проектот CB006.2.12.062

Референтен број: CB006.2.12.062 - 07


Општина Сандански има намера да додели договор за градежни работи за зајакнување на бреговите и коритото на реката Санданска бистрица во село Лилјаново, општина Сандански во рамките на проектот CB006.2.12.062 со финансиска помош од Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка Бугарија-Северна Македонија 2014-2020, CCI бр 2014TC16I5CB006. Тендерската документација е достапна во општина Сандански на адреса: булевар „Свобода“ бр.14, Сандански, област Благоевград, Бугарија и е објавено на веб-страницата на договорниот орган: www.sandanskibg.com и на веб-страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 10.12.2020, at 17:00 ч. (локално време).

 

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб-страницата на договорниот орган: www.sandanskibg.com и на веб-страницата на Програмата: http://www.ipa-cbc-007.eu/bg/public-tenders.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

 

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon