Тръжна процедура за „Консервация на бившия хотел СОЛУН“ по проект CB006.2.21.144

19.11.2019

Тръжна процедура за „Консервация на бившия хотел СОЛУН“ по проект CB006.2.21.144

Референтен номер: CB006.2.21.144/LP/BL5/ 04


Община Куманово започва тръжна процедура за „Консервация на бившия хотел СОЛУН”, Република Северна Македония, с реф. № CB006.2.21.144 / LP / BL5 / 04. Тръжната процедура е в изпълнение на проекта „Обща история и култура - мост отвъд границите“ и с финансова помощ от Интеррег - ИПП Програма за ТГС България - бивша югославска република Македония 2014-2020. Тръжното досие е достъпно за проверка в община Куманово,. Ул. Илинденска б.б. (първи етаж), 1300 Куманово и е публикувана на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.kumanovo.gov.mk

 

Крайният срок за подаване на оферти е 20.12.2019, 16:00 (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси се публикуват на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.kumanovo.gov.mk

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon