Тендерска постапка за „Конзервација на поранешниот хотел СОЛУН“ во рамките на проектот CB006.2.21.144

19.11.2019

Тендерска постапка за „Конзервација на поранешниот хотел СОЛУН“ во рамките на проектот CB006.2.21.144

Референтен број: CB006.2.21.144/LP/BL5/ 04


 

Општина Куманово започнува тендерска постапка за „Конзервација на поранешниот хотел Солун“, Куманово, со референтен број CB006.2.21.144 / LP / BL5 / 04. Тендерската постапка е во рамките на спроведувањето на проектот „Заедничка историја и култура - Мост преку границите“ и со финансиска помош од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка  Бугарија - ПЈР Македонија  2014-2020. Тендерското досие е достапно за преглед во Општина Куманово. Ул. „Илинденска“ б.б. (прв кат), 1300 Куманово и е објавена на следните веб-страници:

 

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.kumanovo.gov.mk

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 20.12.2019, 16:00 (локално време).

 

Можни дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.kumanovo.gov.mk

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon